На сьогоднішній день до складу факультету входять кафедри: військової хірургії, військової терапії, щелепно-лицевої хірургії і стоматології, анестезіології та реанімації, авіаційної, морської медицини та психофізіології.

Діяльність факультету перепідготовки та підвищення кваліфікації здійснюється відповідно до вимог основних нормативно-регламентуючих документів з організації післядипломної освіти медичних (фармацевтичних) фахівців.

 Основні завдання факультету:

- підтримання бойової та мобілізаційної готовності факультету;
- організація та контроль навчально-виховного процесу на факультеті;
- участь в розробці нових навчально-методичних матеріалів та удосконаленні існуючих;
- виконання плану комплектування факультету.
- впровадження у навчальний процес сучасних методів, форм та методик
- активного навчання з використанням сучасних технічних засобів;
- участь у відборі кандидатів на навчання в Академії.