Кафедра є навчально-методичним підрозділом Української військово-медичної академії. Кафедра була створена на підставі Постанови Кабінету міністрів України № 820 від 16 жовтня 1995 р. "Про створення Української військово-медичної академії".

Начальник кафедри – доктор медичних наук, професор, полковник медичної служби Хитрий Григорій Павлович.

Основні завдання кафедри:

- Організація і проведення на сучасному високому рівні навчальної, лікувально-діагностичної і методичної роботи з військової анестезіології та реаніматології.
- Післядипломна підготовка, перепідготовка та удосконалення фахівців.
- Проведення наукових досліджень за профілем кафедри.
- Підготовка науково-педагогічних кадрів.
- Удосконалення та підвищення кваліфікації науково-педагогічного складу кафедри.

Дистанційний курс для медичних сестер із спеціалізації "Анестезіологія"

Програма призначена для підготовки лікарів для надання невідкладної медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях.

Метою підготовки є удосконалення теоретичних знань та набуття практичних навичок з надання медичної допомоги хворим (потерпілим) при гострих захворюваннях (травмах, отруєннях) з метою відновлення або підтримання життєво важливих функцій організму хворих (потерпілих) та попередження розвитку небезпечних для життя ускладнень.


Мета навчання на циклі тематичного удосконалення медичних сестер-анестезистів є підвищення кваліфікації, підготовка для складання екзамену на присвоєння або підтвердження вищої, першої та другої категорії.