Кафедра є навчально-методичним підрозділом Української військово-медичної академії. Кафедра була створена на підставі Постанови Кабінету міністрів України № 820 від 16 жовтня 1995 р. "Про створення Української військово-медичної академії".

Начальник кафедри – доктор медичних наук, професор, полковник медичної служби Хитрий Григорій Павлович.

Основні завдання кафедри:

- Організація і проведення на сучасному високому рівні навчальної, лікувально-діагностичної і методичної роботи з військової анестезіології та реаніматології.
- Післядипломна підготовка, перепідготовка та удосконалення фахівців.
- Проведення наукових досліджень за профілем кафедри.
- Підготовка науково-педагогічних кадрів.
- Удосконалення та підвищення кваліфікації науково-педагогічного складу кафедри.

Програма призначена для підготовки лікарів анестезіологів-реаніматологів з метою полегшення виконання пункції і катетеризації центральних вен, периферичних блокад, і підвищити їх ефективність і безпеку під контролем ультразвуку, а також ультразвукової діагностики при торакоабдомінальній патології і травмах.

Навчальна програма призначена для поглиблення теоретичних знань і удосконалення практичних навичок слухачів, які мають первинну спеціалізацію, практичний досвід роботи з анестезіології та реаніматології, та перебувають на посадах начальників (завідувачів), старших ординаторів, ординаторів відділень анестезіології, реанімації та інтенсивної терапії. Отримані в період навчання знання і придбаний досвід повинні підвищити професійний рівень даного контингенту фахівців з найбільш важливих розділів анестезіології та інтенсивної терапії.


Навчальна програма призначена для удосконалення теоретичних знань і практичних навичок лікарів з циклу “Медицина невідкладних станів” при наданні невідкладної медичної допомоги при деяких невідкладних станах.


Дистанційний курс призначений для підготовки лікарів для надання невідкладної медичної допомоги при бойовій травмі за стандартами ATLS (Advanced Trauma Life Support) та DCR (Damage Control Resuscitation) .


Дистанційний курс для медичних сестер із спеціалізації "Анестезіологія"

Програма призначена для підготовки лікарів для надання невідкладної медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях.

Метою підготовки є удосконалення теоретичних знань та набуття практичних навичок з надання медичної допомоги хворим (потерпілим) при гострих захворюваннях (травмах, отруєннях) з метою відновлення або підтримання життєво важливих функцій організму хворих (потерпілих) та попередження розвитку небезпечних для життя ускладнень.


Мета навчання на циклі тематичного удосконалення медичних сестер-анестезистів є підвищення кваліфікації, підготовка для складання екзамену на присвоєння або підтвердження вищої, першої та другої категорії.