Кафедра військово-профілактичної медицини (під початковою назвою “кафедра військово-профілактичних дисциплін”) була організована у складі Військово-медичного відділення (ВМВ) (Українського державного медичного університета (зараз НМУ ім. О.О. Богомольця), яке було створене на виконання Постанови КМ України у відповідності з директивою начальника Головного штабу ЗС України від 18 червня 1993 року сумісним наказом МО України і МОЗ України. У 1996 році після реорганізації ВМВ в Українську військово-медичну академію, кафедру військово-профілактичних дисциплін було перейменовано у кафедру військово-профілактичної медицини.

На даний час кафедра ВПМ УВМА є навчально-методичним Центром з підготовки та перепідготовки лікарів профілактиків (гігієністів, епідеміологів) для санітарно-епідеміологічних установ МО України. Крім того, на кафедрі проводиться перепідготовка і підвищення кваліфікації лікарів - бактеріологів.

Начальник кафедри військово-профілактичної медицини - д.мед.н., професор, полковник медичної служби Кожокару А.А. На кафедрі працюють 8 співробітників: 4 військовослужбовця, які мають практичний досвід роботи у військах, в т.ч. миротворчих місіях і 4 працівника ЗС з досвідом роботи в установах державної санітарно-епідеміологічної служби МО України та МОЗ України, з яких 3 доктора мед. наук, 3 доценти та 2 ст. викладача.

Основні завданнями кафедри:

- Підготовка військових лікарів-спеціалістів та магістрів з військової гігієни та військової епідеміології.
- Підготовка військових лікарів інших спеціальностей (терапевтів, хірургів, загальної практики та ін.) в галузі профілактичної медицини з метою підвищення їх професійного рівня.
- Підготовка, перепідготовка і удосконалення лікарів.
- Проведення наукових досліджень з проблем військової епідеміології, гігієни та мікробіології.
- Методична та практична робота по удосконаленню системи протиепідемічного захисту особового складу ЗС України;
- Підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів для ЗС України та інших силових відомств України.