Кафедра щелепно-лицевої хірургії і стоматології. Передумовою створення кафедри щелепно-лицевої хірургії і стоматології стало відкриття 13 січня 1993 року Військово-медичного відділення при Національному медичному університеті. У структурі Військово-медичного відділення була створена окрема дисципліна ” Військова стоматологія “. У цьому ж році відбувся перший набір слухачів - майбутніх військових лікарів-стоматологів.  В цей період постійно на кафедрі працював старший викладач підполковник медичної служби Овчинніков В.Б.

З перетворенням 16 жовтня 1995 року Військово-медичного відділення в Українську військово-медичну академію, утворена кафедра щелепно-лицевої хірургії і стоматології.

З вересня 1998 року кафедру очолює полковник медичної служби, доктор медичних наук, професор Лихота А.М.

Кафедра щелепно-лицевої хірургії і стоматології є навчально-методичним центром Міністерства оборони України з стоматології та щелепно-лицевої хірургії. На кафедрі проходять навчання слухачі факультету підготовки військових лікарів та факультету перепідготовки та підвищення кваліфікації. Проводяться передатестаційні цикли з стоматології, курси спеціалізації та тематичного удосконалення. Крім цього проводиться тематичне удосконалення викладачів вищих медичних навчальних закладів з питань військової стоматології та стоматології екстремальних умов.

Підготовка науково-педагогічних кадрів ведеться в ад¢юнктурі.

Основні завдання кафедри:

- Удосконалення та оптимізація організації стоматологічної допомоги в Збройних Силах.
- Вирішення проблем військової стоматології.
- Діагностика та лікування пошкоджень щелепно-лицевої ділянки.
- Діагностика та лікування доброякісних пухлин і пухлино подібних новоутворень щелепно-лицевої області.
- Застосування сучасних матеріалів у відновній щелепно-лицевій хірургії.