Кафедра ОМЗ ЗС Української військово-медичної академії була створена у серпні 1993 року і є наступницею військової кафедри Київського медичного інституту ім. О.О. Богомольця, що була заснована 13 серпня 1926 року.

За період самостійності України кафедру очолювали кандидат медичних наук, доцент Я.Ф. Радиш (1993 – 2000 р.р.), кандидат медичних наук, доцент О.Г. Шекера (2000 р.), кандидат наук з державного управління, доцент Ф.М. Левченко (2000 – 2003 р.р.). У березні 2003 року кафедру очолив полковник медичної служби, доктор медичних наук, професор М.І. Бадюк.

Основні завдання кафедри:

-Підготовка, перепідготовка та удосконалення військових лікарів і провізорів для Збройних Сил та інших військових формувань України.
-Підготовка магістрів медицини (фармації).
-Підготовка ад’юнктів за спеціальністю “Соціальна медицина і охорона здоров’я”.
-Проведення курсу військово-медичної підготовки зі слухачами та інтернами Національної медичної академії після дипломної освіти ім. Шупика П.Л. (НМАПО).
-Підготовка та перепідготовка офіцерів медичної служби іноземних армій.
-Підготовка студентів Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (НМУ), Медичного інституту Української асоціації народної медицини (МІ УАНМ) за програмою офіцерів медичної служби запасу.

З 2012 року на кафедрі розпочата підготовка офіцерів військового управління оперативно-тактичного рівня за освітньо-кваліфікаційним рівнем “Магістр військового управління ˮ.