Кафедра військової терапії створена у серпні 1993 року на основі Санкт-Петербурзької та Київської терапевтичних шкіл. У 1993−1997 рр. відбувалось створення кафедрального колективу і початок педагогічної діяльності. У 1998−2009 рр. – структуризація і формування навчально-методичної та матеріальної бази; формування наукових шкіл із гастроентерології, неврології, психіатрії, нефрології та кардіології. З 2009 року вдосконалюється науково-педагогічна та лікувально-діагностична робота.

У навчальних програмах 59 дисциплін: 24 дисципліни для слухачів факультету підготовки військових лікарів; 23 дисципліни для факультету перепідготовки та підвищення кваліфікації (спеціалізація, ПАЦ, ТУ) та 12 дисциплін для медичних сестер (спеціалізація, ТУ). Серед навчальних дисциплін: військова терапія, військова клінічна токсикологія і радіологія, військово-лікарська експертиза, кардіологія, пульмонологія, гастроентерологія, нефрологія, ендокринологія, гематологія, ревматологія, інфекційні хвороби, неврологія, психіатрія і наркологія, психотерапія, функціональна діагностика, ехокардіографія, лабораторна діагностика,  фізіотерапія, лікувальний масаж.

Підготовка слухачів та лікувально-діагностична робота ведеться на клінічних базах кафедри серед яких Головний військово-медичний клінічний центр “ГВКГ” МОУ, Військово-медичний клінічний центр професійної патології особового складу Збройних Сил України, Науково-дослідний інститут радіаційної медицини, Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, Центральний клінічний госпіталь МВС України та Центральний клінічний госпіталь прикордонної служби України.

У навчальному процесі задіяно 23 науково-педагогічних працівників: на постійній основі − 16, сумісників − 2, на громадських засадах − 5, серед яких 5 докторів медичних наук (із них 3 професорів) та  15 кандидатів медичних наук (із них 10 доцентів). Середнє річне педагогічне навантаження становить 14 600 годин. На факультеті підготовки військових лікарів підготовлено 277 військових терапевтів. На факультеті перепідготовки та підвищення кваліфікації щороку проходять підготовку та перепідготовку в середньому 335 лікарів та 190 медичних сестер терапевтичного профілю. Викладання військової терапії проводиться згідно досвіду участі в миротворчій діяльності: Ліван, Кувейт, Ірак та у міжнародних військово-медичних навчаннях: Грузія, Хорватія, Чорногорія. Співробітники та слухачі приймають участь у Всеукраїнських військово-медичних навчаннях та в розгортанні етапів медичної евакуації.

Співробітниками кафедри видано 5 монографій, 21 підручників та посібників, 22 методичних і практичних рекомендацій та 795 наукових статей. Захищено 2 докторських та 21 кандидатських дисертацій, ведеться робота над 5 докторськими та 6 кандидатськими дисертаціями.   Проведено 6 конференцій та симпозіумів, зроблено 250 наукових доповідей, лекцій та майстер-класів.

Щорічно співробітники кафедри консультують близько 2500 пацієнтів, проводять лікування близько 450 хворих та проводять близько 600 інструментально-діагностичних досліджень.