1 вересня 1995 року до складу УВМА було введено окрему дисципліну «Військова фармація». За підтримки Управління медичного постачання і матеріально-технічного забезпечення Головного військово-медичного управління МО України стало можливим започаткування створення кафедри військової фармації як структурного підрозділу Академії. Згідно з Наказом МО України від 24 листопада 1995 року кафедра стала опорною з підготовки фахівців за напрямом 226 «Фармація» серед навчальних закладів вищої медичної (фармацевтичної) освіти в Україні, а починаючи з 1997 року, розпочата підготовка військових магістрів фармації.

Засновниками кафедри були: доктор фармацевтичних наук, професор, Заслужений працівник освіти, полковник медичної служби у відставці Трохимчук В. В., нині декан медико-фармацевтичного факультету Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика; кандидат фармацевтичних наук, професор, єдиний в Україні генерал-майор медичної служби у відставці серед військових провізорів Сирота П. С., який тривалий час обіймав посаду начальника Управління медичного постачання і матеріально-технічного забезпечення – заступника начальника ГВМУ МО України; доктор фармацевтичних наук, професор, полковник медичної служби Шматенко О. П. та доцент кафедри, полковник медичної служби в запасі Касьяненко В. В., нині начальник управління контролю якості лікарських засобів Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

За всю історію існування кафедри військової фармації її очолювали:

-              полковник м/с у відставці, доктор фармацевтичних наук, професор Трохимчук В. В. (1995-2003 рр.), Заслужений працівник освіти, засновник наукової школи підготовки науково-педагогічних кадрів; під його керівництвом були підготовлені та захищені 2 дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук та 7 на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук;

-              полковник медичної служби в запасі, кандидат фармацевтичних наук, доцент Гульпа В. С. (2003-2005 рр.), учень професора Трохимчука В. В. Тривалий час обіймав посаду начальника науково-дослідного відділу медичного постачання Науково-дослідного інституту проблем військової медицини УВМА;

-              діючим (з 2005 р.) начальником кафедри військової фармації є полковник медичної служби, доктор фармацевтичних наук, професор Шматенко О. П., учень професора Трохимчука В. В. Заснував власну наукову школу: під керівництвом професора Шматенка О. П. підготовлені та захищені 1 дисертаційна робота – на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук і 5 дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук.

Першими викладачами кафедри працювали військові провізори: Різниченко В. В. (1996-1997 рр.), Рибальченко М. С. (1996-1998 рр.), Писаренко А. П. (1996-1997 рр.), Касьяненко В. В. (1995-2000 рр.), Гордійчук В. П. (1998-1999 рр.), Обод О. Г. (1996-1998 рр.), Гринчук І. Г. (1995-2000 рр.), Семірненко І. І. (1997-1999 рр.) та провідні вчені в галузі фармації та медицини: професори Ветютнева Н. О., Волох Д. С., Горчакова Н. О., Гриценко О. М., Коритнюк Р. С., Пономаренко М. С., Буднікова Т. М., Туманов В. А., Чекман І. С., Страшний В. В.

За роки свого існування кафедра ретельно зберігала свої традиції та набула нових. Непоодинокими є випадки, коли вчорашні слухачі, після проходження служби у військах, поступали до ад’юнктури, захищали дисертаційні роботи, поповнювали науково-педагогічний склад кафедри (полковник медичної служби Гринчук О. Г., полковник медичної служби Голуб А. Г., полковник медичної служби Гульпа В. С., підполковник медичної служби Приходько Т. В., полковник медичної служби Притула Р. Л., майор медичної служби Убогов С. Г., підполковник медичної служби Соломенний А.М., майор медичної служби Плєшкова О. В., майор медичної служби Бєлозьорова О. В.). Поєднання мудрості викладачів з досвідом науково-педагогічної роботи та з ентузіазмом і кипучою енергією їх молодих колег дають чудові результати. Адже набутий авторитет кафедри військової фармації є високим. Викладачі кафедри відзначалися урядовими нагородами та нагородами МО України.

Призначення і основні завдання, що покладені на кафедру військової фармації наступні:

-              підготовка, перепідготовка та удосконалення висококваліфікованих спеціалістів для ЗС України, підготовка науково-педагогічних та військово-фармацевтичних кадрів;

-              подальше удосконалення системи підготовки, перепідготовки та удосконалення кадрів для потреб силових міністерств і відомств;

-              надання практичної та методичної допомоги в організації роботи з медичного постачання в районі проведення операції об’єднаних сил (антитерористичної операції (АТО));

-              підготовка офіцерів запасу з числа студентів фармацевтичного факультету НМУ ім. О. О. Богомольця та інших профільних закладів вищої освіти м. Києва з урахуванням досвіду переходу до стандартів НАТО;

-              розробка та написання навчально-методичних матеріалів: підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій, лекцій, практичних і семінарських занять;

-              підтримання бойової готовності кафедри на високому рівні;

-              застосування госпрозрахункового методу навчання інтернів та магістрів зі спеціальності «Загальна фармація», а також перепідготовки та підвищення кваліфікації цивільних провізорів зі спеціальностей «Загальна фармація» та «Організація і управління фармацією», провізорів та фармацевтів на тематичних удосконаленнях «Фармація», «Актуальні питання фармації», «Актуальні питання контролю якості лікарських засобів», «Методологічні засади організації навчального процесу у вищих навчальних закладах», «Фармацевтична опіка та технологія ліків для виробничих аптек», «Біофармацевтичні аспекти, взаємодія та побічна дія сучасних лікарських засобів», «Ліцензування фармацевтичної діяльності»;

-              впровадження в навчальний процес сучасних методів і методик активного навчання (проблемних, модульних, ділових ігор, комп’ютерних технологій, швидкісного інтернету);

-              активне застосування комп’ютерних технологій у навчальному процесі, прищеплення слухачам навичок використання їх у практичній діяльності;

-              проведення наукових досліджень в галузі теорії і практики питань організації медичного постачання і впровадження їх результатів на вирішення практичних питань військово-медичної служби з урахуванням досвіду операції об’єднаних сил (АТО);

-              всебічне матеріально-технічне забезпечення навчального процесу та науково-дослідної роботи;

-              виконання функції опорної кафедри з підготовки фахівців за напрямом 226 «Фармація» серед медичних закладів вищої освіти МО України.

Навчальний процес слухачів на кафедрі здійснюється у відповідності до вимог чинного законодавства України щодо організації освітньої діяльності. Термін навчання слухачів на кафедрі складає 2 роки відповідно до вимог підготовки фахівців для МО України та інших силових формувань. Теоретична підготовка здійснюється з дисциплін науково-педагогічного спрямування, військово-спеціальних дисциплін і спеціальних дисциплін.