З 01.091995 р. введено окрему дисципліну  - військова фармація у складі Української військово-медичної академії. Кафедра військової фармації була створена за наказом МО України 24 листопада 1995 року і є опорною з підготовки фахівців за напрямом 1102 “Фармація”. Засновниками кафедри були доктор фармацевтичних наук, професор, полковник медичної служби Трохимчук В.В., кандидат фармацевтичних наук, професор генерал-майор медичної служби Сирота П.С., доктор фармацевтичних наук, професор, полковник медичної служби Шматенко О.П. і полковник медичної служби Касьяненко В.В.

Основні завданнями кафедри:

- Підготовка військових магістрів фармації за 7 військово-спеціальними та 6 спеціальними дисциплінами (2 роки).
- Підготовка магістрів фармації та інтернів за контрактом.
- Підготовка студентів за програмою підготовки офіцерів запасу.
- Перепідготовка та підвищення кваліфікації військових провізорів і лікарів, середнього фармацевтичного та медичного персоналу
(у тому числі за контрактом) на циклах спеціалізації, стажування, передатестаційних циклах та тематичних удосконалень.
- Підготовка фармацевтичних науково-педагогічних кадрів (ад'юнктура і докторантура).
- Вирішення актуальних проблем військової фармації в інтересах медичної служби Збройних Сил України та інших силових структур.