Кафедра АММП Української військово-медичної академії створена у 1993 році у Військово-медичному відділенні Київського медичного інституту ім. О.О. Богомольця.

За період свого існування України кафедру очолювали кандидат медичних наук, доцент М.С.Корольчук (1993-1994 р.р.), кандидат медичних наук, доцент Ю.В. Рум’янцев (1994-1995 р.р.), доктор медичних наук, професор Г.Л. Апанасенко (1995-1996 р.р.), доктор медичних наук, професор А.І. Єна (1996-2011 р.р.). В березні 2012 року кафедру очолив підполковник медичної служби, кандидат медичних наук, доцент І.С.Трінька.

Основні завдання кафедри:

- Підготовка, перепідготовка та удосконалення військових лікарів з авіаційної, морської медицини та психофізіології;
- Підготовка докторантів, ад’юнктів і магістрів за спеціальностями “Авіаційна медицина”, “Морська медицина”, “Психофізіологія”;
- Підготовка та перепідготовка офіцерів медичної служби іноземних армій за профілем кафедри;
- Професійний психофізіологічний відбір кандидатів до вступу у вищі військові навчальні заклади України;
- Удосконалення науково-педагогічного персоналу з професійної педагогіки.