Мета курсу: удосконалити теоретичні знання та набути практичні навички з організації забезпечення медичною технікою і майном у воєнний час в об'ємі, необхідному для виконання службових обов’язків начальника відділення медичного постачання медичної роти, начальника аптеки мобільного госпіталю та начальника групи медичного постачання (пересувної) військового мобільного госпіталю в районі проведення операції Об’єднаних сил (антитерористичної операції), начальника аптеки військово-медичного клінічного центру, начальника відділу (відділення) медичного постачання військово-медичного клінічного центру (регіону), начальника відділу (відділення, групи) зберігання медичного складу (центру формування та зберігання медичного майна і техніки непорушного запасу).