Метою викладання навчальної дисципліни є удосконалення рівня теоретичних знань та практичних навичок, які необхідні лікарям-хірургам для успішного виконання обов’язків.