Головна мета тематичного удосконалення  -  вдосконалення та підвищення рівня знань, умінь та навичок з нових методик традиційної рентгенології, ознайомлення з високотехнологічними методами променевої діагностики -  комп’ютерної томографії та магнітно-резонансної томографії.

На циклі слід удосконалити теоретичні знання і практичні навички лікарів-рентгенологів.