Мета тематичного удосконалення – підвищення рівня знань, умінь та практичних навичок лікарів-хірургів з приводу анатомічної будови органів черевної порожнини, можливостей виконання діагностичних та лікувальних лапароскопічних втручань при захворюваннях органів черевної порожнини відповідно існуючим сучасним медичним технологіям.