Головна мета циклу тематичного удосконалення - підвищення рівня знань, умінь та навичок з оперативної лапароскопічної та ендоскопічної гінекології.

На циклі слід удосконалити теоретичні знання і практичні навички лікарів-акушерів-гінекологів з питань сучасних поглядів на акушерсько-гінекологічну патологію та застосування нових методів діагностики, лікування та профілактики захворювань жіночих статевих органів.