Тематичне удосконалення проводяться з метою визначення рівня теоретичних знань, умінь та практичних навичок з гінекології, а також поглиблення теоретичної та практичної підготовки лікарів–гінекологів відповідно до другої, першої та вищої кваліфікаційних категорій.

Програма тематичного удосконалення містить усі основні розділи зі спеціальності й охоплює обсяг знань, необхідний для діяльності лікаря-гінеколога. Програма представлена курсами і розділами, поданими в певній послідовності, оптимальній для засвоєння матеріалу. Список літератури дає змогу орієнтуватись на основні та додаткові фахові джерела для навчання на циклі та самостійних занять. Навчальні години раціонально розподілено між видами занять, приділено увагу новим аспектам фахової інформації, які не висвітлено в підручниках і посібниках.