Предметом вивчення навчальної дисципліни є надання хірургічної допомоги при тяжких та вкрай тяжких пораненнях і травмах за технологією контролю ушкоджень (damage control surgery).

Головна мета навчальної дисципліни – отримання знань, розвиток умінь та навичок лікарів хірургів з питань визначення тяжкості травми, встановлення показань та проведення операційних втручань за технологією контролю ушкоджень (damage control surgery) на всіх анатомо-функціональних ділянках тіла.