Метою викладання навчальної дисципліни «Актуальні питання хірургії» є удосконалення рівня теоретичних знань та практичних навичок, що необхідні лікарям для успішного виконання посадових обов’язків мирного та воєнного часу.

Знати:

-                організацію хірургічної служби в Збройних Силах України у мирний та воєнний час, організацію хірургічної допомоги у відділеннях військового госпіталю, сучасний стан хірургічної допомоги військовослужбовцям;

-                теоретичні основи невідкладної хірургії, сучасні уявлення про етіологію, патогенез, клінічні прояви та особливості клінічного перебігу, ускладнення, профілактику та реабілітацію хірургічних хвороб;

-                сучасні методи діагностики хірургічних хвороб і особливо найбільш інформативні щодо раннього виявлення патології;

-                сучасні методи лікування та інтенсивної терапії при гострих хірургічних захворюваннях;

-                сучасні методи консервативного та оперативного лікування;

-                клінічну фармакологію основних груп медикаментозних препаратів, що використовуються у невідкладній хірургічній практиці.

Вміти:

-                скласти і науково обґрунтувати напрямки в проведенні етіопатогенетичних методів лікування гострих хірургічних захворювань, враховуючи і невідкладні стани з використанням сучасних хірургічних методів;

-                збирати і аналізувати первинний матеріал рекомендованих наукових досліджень;

-                оформляти і вести необхідну медичну документацію, що регламентована у хірургічних відділеннях військових госпіталів.