Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

усього

у тому числі

л

сз

пз

гв

ср

Модуль «Організація медичного забезпечення військ»

Змістовий модуль 1. Основи медичного забезпечення військ

Тема 1. Завдання, організація та актуальні питання медичної служби ЗС України на воєнний час

8

2

 

 

 

6

Тема 2. Сучасні види зброї та їх вплив на величину і структуру санітарних втрат

10

 

4

 

 

6

Тема 3. Сучасна система лікувально-евакуаційного забезпечення військ

12

2

4

 

 

6

Тема 4. Основи організації санітарно-епідеміологічного забезпечення військ

10

 

4

 

 

6

Тема 5. Основи організації забезпечення медичним майном

12

 

4

2

 

6

Тема 6. Основи управління медичною службою

18

2

4

4

 

8

Змістовий модуль 2. Медична служба механізованої (танкової) бригади. Медичне забезпечення в ході бойових дій

Тема 7. Медичне забезпечення механізованої роти

10

 

4

 

 

6

Тема 8. Медичний пункт механізованого батальйону

24

 

4

 

 

4

Тема 9. Організація медичного забезпечення механізованого батальйону в обороні

18

2

4

 

12

10

Тема 10. Організація медичного забезпечення механізованого батальйону в наступі

12

 

2

 

8

8

Тема 11. Медична служба механізованої (танкової)  бригади

10

 

4

 

 

6

Тема 12. Медична рота механізованої (танкової) бригади

16

2

4

4

 

6

Тема 13. Організація медичного забезпечення маршу та зустрічного бою

10

 

4

 

 

6

Підсумковий модульний контроль

10

 

 

4

 

6

Разом за модуль

180

10

46

14

20

90