Фахова школа “СУЧАСНА АМБУЛАТОРНА ПРАКТИКА: ПОСТКОВІДНИЙ СИНДРОМ ТА СКЛАДНІ ВИПАДКИ”

Термін навчання: 2 дні (18 годин).

Галузь знань : 22 “Охорона здоров’я”

Спеціальність: 222 “Медицина”

Спеціалізація цільової аудиторії: загальна практика-сімейна медицина, внутрішні хвороби.

Форма проведення занять: очна, заочна (дистанційна), змішана

Головна мета: удосконалити підготовку лікарів загальної практики - сімейної медицини, терапевтів щодо особливостей ведення пацієнтів з коронавірусною хворобою та іншими складними випадками на амбулаторному етапі, надання реабілітаційної допомоги пацієнтам з коронавірусною хворобою (COVID-19) та реконвалісцентам; основні принципи вакцинації при COVID-19.

Цільова аудиторія, яка може брати участь в фаховій школі: лікарі загальної практики, лікарі-терапевти.

          Компетенції, які удосконалюються під час занять у фаховій школі:

          - здатність до цілісного підходу до вирішення проблем із здоров'ям пацієнтів, враховуючи їх фізичні, психологічні, соціальні, культурні особливості;

 - спроможність збирати медичну інформацію про пацієнта і аналізувати клінічні дані;

          - здатність до комплексної оцінки стану пацієнтів, що мають кілька медичних проблем;

-        здатність інтерпретувати та використовувати теоретичні знання та практичні навички з питань захворювань людини, визначення їх етіології, патогенезу, клінічних ознак, можливих ускладнень, стандартів лабораторних та інструментальних методів дослідження, стандартів лікування нозологічних форм, зокрема при COVID-19 та постінфекційному синдромі;

-        здатність використовувати у професійній діяльності знання нормативно-правових, законодавчих актів України, рекомендацій МОЗ України;

-        здатність до клінічного мислення, вміння діагностувати найпоширенішу патологію, зокрема COVID-19 та постінфекційний синдром;

-        здатність проводити діагностично-лікувальну роботу згідно  рекомендацій МОЗ України;

-        здатність організовувати спостереження за хворими з COVID-19 та постінфекційним синдромом;

-        проводити заходи по збереженню здоров’я населення різних вікових категорій.

Всі зареєстровані учасники при відвідуванні дводенного заходу отримують сертифікат до особистого освітнього портфоліо з 20 БПР* за умови успішної відповіді на 75% питань заключного тестового контролю.